Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

IngenjörkårenUppdaterad
15-04-24

Nos nihil efficere non possumus
För oss är ingenting omöjligt

Högtidsdag är den 24 oktober, till minne av färjeolyckan på sjön Armasjärvi år 1940.
Förutom att hedra minnet av de män som då omkom, ihågkommes även de som vid andra tillfällen förolyckats under utövande av tjänst vid förbandet. Kransar nedlägges vid minnestenen i Armasjärvi och Boden samt Palovaara och de två gravplatserna på Lundagårds kyrkogården i Boden.
Traditionsbevarare sedan år 2000 är Norrbottens regemente, I 19.