Ing 3 Kamratförening - Norrlandsingenjören

Aktiviteter

Uppdaterad
2021-12-20

 

2022

Januari
27. Ärtlunch på I19, Tre Renar.
Inpassering mellan kl 1100- 1115. Genom kanslihuset.
OBS! Viktigt att hålla den tiden. Vi börjar med ett första försök såhär efter de största begränsningarna av pandemin. Sedan får vi se från gång till gång hur vi gör.


Mars
10.
Årsmöte på Soldathemmet. Kl 11.00. Det vi kallar OII. Oscarssalen.


Toradagsträffarna ligger vi lågt med tills vidare, maa pandemin. Håll utkik här!


Den enskilde betalar lunch vid torsdagsträffar utom vid årsmötet.

Inbjudan till främst föreningens aktiviteter skickas även ut med e-post till de medlemmar som har anmält in e-post adress. Strävan är att skicka ut andra föreningars information och inbjudningar ut med e-post.